BDAR
Privatumo politika

Kolegijų absolventams

Sutrumpintos studijos bakalauro laipsniui įgyti

Pirmosios pakopos studijos, skirtos tiems, kurie jau turi profesinio bakalauro diplomą ir nori įgyti universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį, taip pat universitetų absolventams, norintiems įgyti antrąjį, trečiąjį ir pan. bakalauro kvalifikacinį laipsnį kitoje srityje. Abiem atvejais studijos sutrumpėja dėl dalies ankstesnių studijų rezultatų įskaitymo. Studijų trukmė – iki 3 metų.Papildomosios studijos magistro laipsniui siekti

Papildomosios studijos skirtos tiems, kurie yra įgiję aukštąjį koleginį išsilavinimą arba siekia studijuoti kitoje studijų kryptyje, nei įgytas bakalauro diplomas. Abiem atvejais studijos apima studijų krypties pagrindinius dalykus, leidžiančius įgyti pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Šių studijų apimtis – iki 60 ECTS kreditų. Trukmė – iki 1 metų. Baigus šias studijas išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę dalyvauti konkurse į atitinkamą magistrantūros studijų programą.Magistrantūros studijos

Jei papildomų studijų apimtis ne didesnė kaip 30 studijų kreditų, universitetinių studijų bakalaurai ir profesiniai bakalaurai gali būti priimami į magistrantūros studijas, o papildomų studijų dalykus studijuoti lygiagrečiai magistrantūros studijoms.Profesinės studijos

Profesinės pedagogikos studijos yra skirtos pedagogo kvalifikacijai įgyti.