BDAR
Privatumo politika
Papildomosios studijos | Informatikos mokslai

Informatika

Pildyti prašymą
arrow

Studijų trukmė ir apimtis
1 m., 52 ECTS kreditai.

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    38 Eur
  • Studijų kaina 
    1976 Eur

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites. 

Magistrantūros studijų galimybės
Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos
Techninių informacinių sistemų inžinerija

 

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę informatikos mokslų studijų krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.