BDAR
Privatumo politika
Papildomosios studijos | Inžinerijos mokslai

Integruota inžinerija

Pildyti prašymą
arrow

Studijų trukmė ir apimtis
1 m., 30 ECTS kreditai.

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    38 Eur
  • Studijų kaina 
    1140 Eur

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites. 

Magistrantūros studijų galimybės
Gamybos inžinerija
Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos
Inovatyvių procesų inžinerija
Laivybos ir uostų inžinerija
Techninių informacinių sistemų inžinerija
Uosto statiniai

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys:

  • baigę inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas,
  • baigę verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines studijas ir turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį pagal planuojamą pasirinkti magistrantūros studijų programą (išskyrus Uosto statinius).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.