BDAR
Privatumo politika
Papildomosios studijos | Socialiniai mokslai

Socialinis darbas

Pildyti prašymą
arrow

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 30 ECTS kreditų.

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    30 Eur
  • Studijų kaina 
    900 Eur

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Magistrantūros studijų galimybės
Socialinis darbas

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę socialinio darbo studijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.