BDAR
Privatumo politika
Papildomosios studijos | Sveikatos mokslai

Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra

Pildyti prašymą
arrow

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., nuo 30 iki 62 ECTS kreditų

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    38 Eur
  • Studijų kaina 
    nuo 1140 Eur iki 2356 Eur 

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Magistrantūros studijų galimybės
Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra

 

 

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys baigę:

  • reabilitacijos studijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas,
  • sveikatos mokslų studijų krypčių grupės (išskyrus reabilitacijos studijų kryptį) aukštojo mokslo kolegines arba universitetines studijas,
  • aukštojo mokslo kolegines arba universitetines (išskyrus reabilitacijos studijų kryptį) bakalauro studijas.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.