BDAR
Privatumo politika
Pedagoginės studijos | Profesinės studijos

Pedagogika

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6310MX009

Įgyjama kvalifikacija
Pedagogas

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1 m.

Studijų programos apimtis kreditais
60

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    63,93 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3836 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų programos aprašas

Informaciją apie valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių rasite čia.

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Į valstybės finansuojamas studijų vietas priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir atitinkantys Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.

Į valstybės nefinansuojamas studijų vietas priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Bx0,3+MPx0,3+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, MP – motyvacijos vertinimas Tęstinių studijų centro priėmimo komisijoje, PB – papildomi balai.

Stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos vertinime.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą mokykloje ir / ar mokyklos arba savivaldybės rekomendaciją.