BDAR
Privatumo politika

Priėmimas į aukštesnius semestrus

Asmenys, baigę, studijavę ar studijuojantys Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintys tęsti studijas Klaipėdos universitete, įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas koleginių, universitetinių pirmosios, antrosios pakopos arba vientisųjų, profesinių studijų programas, stojimui reikalingus dokumentus gali pateikti nuo 2024-06-01 iki 2024-08-20.

Dokumentai priimami  el. paštu studentu.priemimas@ku.lt arba Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupėje nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15.30 val. (Herkaus Manto g. 84, Klaipėdos universiteto miestelis, Rektorato pastatas, 309 kab.).

 Reikalingi dokumentai:

 • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • akademinė pažyma, studijų pažymėjimas ar kitas dokumentas, liudijantis baigtas studijas ar jų dalį;
 • dalykų aprašai;
 • aukštojo diplomas ir jo priedėlis (priedas), jei įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • brandos atestatas ar kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas;
 • stojamosios studijų įmokos kvitas;
 • vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantis dokumentas, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas.

Prašymo formos

Stojamoji studijų įmoka – 20 Eur.

Nuo mokesčio atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą:

 • ne vyresni nei 24 metų ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • ne vyresni nei 24 metų vaikų globos namų auklėtiniai;
 • kurių darbingumo lygis 0–45 %.

Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į šias sąskaitas:

 • gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;
 • gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – „Luminor Bank“, AB, gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409, banko kodas – 40100, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

Aktuali informacija mokantiems įmoką per „Swedbank“
Atlikite šiuos žingsnius: „Kasdienės paslaugos“ → „Mokėjimai“ → „Įmokos ir mokėjimų krepšelis“ → „Mokėjimai su įmokos kodu“. Šioje vietoje įveskite įmokos kodą 105007.