BDAR
Privatumo politika

Struktūra

        Šiuo metu KUDPS vienija apie 9 proc. Klaipėdos universiteto darbuotojų. Profesinei sąjungai vadovauja pirmininkė doc. dr. Asta Balčiūnienė, išrinkta visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame darbuotojų susirinkime 2019-05-24.

          KUDPS komitete yra 11 narių:

 • Asta Balčiūnienė (pirmininkė)
 • Dalia Kašinskienė (pirmininkės pavaduotoja)
 • Romualda Nikžentaitienė
 • Sandra Sirvidienė
 • prof. dr. Albinas Drukteinis
 • prof. dr. Ingrida Baranauskienė
 • doc. dr. Marius Ščavinskas
 • Julius Donėla
 • Alvida Kilienė
 • Alvyda Obrikienė
 • Loreta Petravičienė

       Ši komanda pagal išgales svarsto įvairius teisinius dokumentus (Švietimo šakos kolektyvinę sutartį, KU institucinius dokumentus, derasi su KU administracijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais, organizuoja streikus ar piketus (2019 m. įspėjamasis streikas KU), rūpinasi KUDPS narių socialiniais ir darbo santykių klausimais, bendradarbiauja su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu).

        Ši veikla yra neapmokama ir remiasi tik savanorystės pagrindais. 1 proc. nuo atlyginimo nario mokesčio išskaičiuojamas iš visų be išimties KUDPS narių, nes neturint lėšų nebūtų įmanoma vykdyti KUDPS veiklos. Be to, 30 proc. nario mokesčio pervedama LAMPSS – visas Lietuvos aukštąsias mokyklas vienijančiai ir joms LR Vyriausybės lygmeniu atstovaujančiai organizacijai. Kad ir nedideli, KUDPS finansiniai ištekliai valdomi labai atsakingai, kiekviename ataskaitiniame-rinkiminiame KUDPS susirinkime, vykstančiame kas treji metai, pateikiama išsami KUDPS veiklos ir finansinė ataskaita.