BDAR
Privatumo politika

Dokumentai

Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Universiteto viešųjų pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo (APRAŠAS DOCX FORMATU).

Prekių, paslaugų, darbų pirkimams, nepriklausomai nuo sutarties vertės, turi būti parengta pirkimo paraiška (Aprašo 4 priedas).
Pastaba. Pildant formas, jei parašai persikelia į kitą puslapį, dokumentas turi būti spausdinamas ant vieno lapo iš dviejų pusių.

Kai atliekamas mažos vertės pirkimas ir numatoma prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė (numatoma sutarties vertė) be PVM yra ne didesnė kaip 10 000 Eur prekėms bei paslaugoms ir darbams, pirkimą atlieka Pirkimo organizatorius. Atlikęs neskelbiamą apklausą, pirkimo organizatorius pildo tiekėjų apklausos pažymą (Aprašo 5 priedas). Čia pateikiami pildymo paaiškinimai (PILDYMO PAAIŠKINIMAI DOCX FORMATU).

Pirkimų organizatorius, atlikęs mažos vertės pirkimą, privalo tinkamai suderintą Paraišką su Tiekėjų apklausos pažyma (Aprašo 5 priedas) pateikti viešųjų pirkimų specialistui registruoti pirkimų žurnale.

Jei reikalinga pirkti prekių, paslaugų ar darbų, kuriems įsigyti buvo atliktas viešasis pirkimas ir pasirašyta su Tiekėju ilgalaikė sutartis ir ji yra galiojanti, pildomas  Prašymas pirkimui pagal Priedą Nr. 6 nurodant reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų pavadinimą, kiekį bei preliminarią sumą su PVM.