BDAR
Privatumo politika

Komunikacijos ir rinkodaros skyrius

Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus uždaviniai yra šie:

  1. kurti ir įgyvendinti Universiteto komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti Universiteto veiklos viešinimo planus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, didinti Universiteto žinomumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą Universitetu bei jo vykdoma veikla, kurti teigiamą Universiteto  įvaizdį;
  2. kurti ir įgyvendinti Universiteto studijų, mokslo ir meno veiklų rinkodaros strategiją, vykdyti studentų pritraukimo veiklas Lietuvoje ir užsienyje;
  3. informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, socialinius partnerius apie Universiteto veiklą, palaikyti ryšius su Universiteto išorės partneriais Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinti vidinę komunikaciją;
  4. užtikrinti sklandų bendrauniversitetinės svarbos renginių organizavimą bei oficialių delegacijų ir svečių priėmimą;
  5. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Universiteto tarptautinio bendradarbiavimo strategiją; koordinuoti tarptautinio bendradarbiavimo veiklas.

Kontaktai

Inga Petrauskienė
Vedėja
Tel. (0 46) 39 89 05
Mob. tel. 8 616 40 359
Faks. (0 46) 39 89 99
El. paštas inga.petrauskiene@ku.lt
Kab. nr. 310
Gabrielė Razia
Vyresnioji specialistė komunikacija ir rinkodarai
Tel(0 46)  39 89 08
El. paštas gabriele.razia@ku.lt
Kab. nr. 312

Rasa Krolė
Vyresnioji specialistė komunikacijai
Tel(0 46)  39 89 06
El. paštas rasa.krole@ku.lt
Kab. nr. 312

Milda Borisovienė
Vyresnioji specialistė komunikacijai ir rinkodarai
Tel(0 46)  39 89 45
El. paštas milda.borisoviene@ku.lt
Kab. nr. 310

Goda Sakalauskaitė
Vyresnioji specialistė rinkodarai
Tel(0 46)  39 89 44
El. paštas goda.sakalauskaite@ku.lt
Kab. nr. 312

Sandra Kindiuk
Vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene
Tel(0 46)  39 89 85
El. paštas sandra.kindiuk@ku.lt
Kab. nr. 310

Tomas Būdvytis
Programuotojas
Tel(0 46)  39 88 25
El. paštas tomas.budvytis@ku.lt
Andrius Vaitkevičius
Kapelionas
Tel(0 46)  39 86 33
El. paštas andrius.vaitkevicius@ku.lt

Adresas

Komunikacijos ir rinkodaros skyrius
Herkaus Manto g. 84
92294 Klaipėda
Klaipėdos universiteto miestelis
Rektorato pastatas
Kab. nr. 310, 312