BDAR
Privatumo politika

Išregistruotos studijų programos

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Išregistravimo teisinis pagrindas
6211PX033 Kraštovaizdžio architektūra Nacionalinės švietimo agentūros 2020 m. spalio 7 d. raštas Nr. SD-2113 (1.6E) "Dėl studijų programų išregistravimo iš studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro"