BDAR
Privatumo politika

Išregistruotos sudijų programos

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Išregistravimo teisinis pagrindas
6121NX067 Lietuvių filologija ir režisūra Nacionalinės švietimo agentūros 2022 m. sausio 10 d. raštas Nr. SD-101 (1.6E) "Dėl studijų programų išregistravimo iš registro"
6121NX069 Lietuvių filologija ir užsienio kalba (danų, ispanų, latvių, norvegų, rusų, suomių, švedų)
6211NX052 Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
6211NX055 Kraštovaizdžio archeologija
6211NX057 Teatrologija Nacionalinės švietimo agentūros 2022 m. sausio 12 d. raštas Nr. SD-729 (1.6E) "Dėl programos išregistravimo"
6211JX084 Europos studijos Nacionalinės švietimo agentūros 2022 m. gegužės 11 d. raštas Nr. SD-2139 (1.6E) "Dėl studijų programos išregistravimo iš studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro"
6211FX019 Laivyno techninės eksploatacijos valdymas Nacionalinės švietimo agentūros 2022 m. gegužės 18 d. raštas Nr. SD-2248 (1.6E) "Dėl programos išregistravimo"
6121NX063 Istorija Nacionalinės švietimo agentūros 2022 m. birželio 22 d. raštas Nr. SD-2578 (1.6E) "Dėl studijų programos išregistravimo"
6211LX079 Inovacijų vadyba ir technologijos Nacionalinės švietimo agentūros 2022 m. lapkričio 10 d. raštas Nr. SD-3699 (1.6E) "Dėl studijų programos išregistravimo iš studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro"