BDAR
Privatumo politika

Išregistruotos studijų programos

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Išregistravimo teisinis pagrindas
6121JX064 Politikos mokslai Nacionalinės švietimo agentūros 2023 m. rugpjūčio 7 d. raštas Nr. SD2447 "Dėl studijų programų išregistravimo"
6121LX058 Logistika
6121MX048 Andragogika
6211MX036 Suaugusiųjų švietimas
6121NX070 Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
6211JX086 Medijos ir komunikacija
6121MX049 Edukologija
6121MX053 Socialinė pedagogika
6121MX052 Pradinio ugdymo pedagogika
6211MX043 Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga