BDAR
Privatumo politika
Sutrumpintos studijos | Sportas

Laisvalaikio sportas

Pildyti prašymą
arrow

 

 

Valstybinis kodas
6121RX004

Įgyjama kvalifikacija
Sporto bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2,5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
150

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina
    63,93 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3836 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

 

Papildoma informacija
Kartu studijuojamas pedagoginių studijų modulis, įgyjama fizinio ugdymo mokytojo kvalifikacija. 

Studijų programos aprašas
 

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.