BDAR
Privatumo politika
Sutrumpintos studijos | Sveikatos mokslai

Radiologija

Pildyti prašymą
arrow

 

 

Valstybinis kodas
6121GX018

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    63,93 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3836 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę gyvybės mokslų, sveikatos mokslų ar veterinarijos mokslų studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines arba universitetines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.