BDAR
Privatumo politika
Sutrumpintos studijos | Sveikatos mokslai

Visuomenės sveikata

Pildyti prašymą
arrow

 

 

Valstybinis kodas
6121GX018

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Ištęstinės studijos – 2 m..

Studijų programos apimtis kreditais
100

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    63,93 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3197 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (rugsėjį ir sausį).

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę sveikatos mokslų studijų krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas.

Priklausomai nuo baigtos pirmosios pakopos studijų programos studijų metu gali tekti studijuoti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.