BDAR
Privatumo politika

Mokslo ir inovacijų tarnyba

Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų tarnyba įsteigta Klaipėdos universiteto Tarybos 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr.9 N – 51 „Klaipėdos universiteto administracijos ir jai pavaldžių padalinių organizacinės struktūros aprašas“.

Mokslo ir inovacijų tarnyba yra Mokslo ir inovacijų prorektoriui pavaldus Klaipėdos universiteto administracijos padalinys, kuris koordinuoja fakultetų ir institutų, taip pat jų dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinę veiklą, doktorantūros studijas, rengiamus ir vykdomus mokslo, studijų ir inovacijų projektus, koordinuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapus nuo žinių kūrimo drauge su verslo ir pramonės įmonėmis iki  jų tiesioginio perdavimo, vadovaujantis naujausiais žinių vadybos principais siekia mokslo veiklų integralumo bei inovatyvumo, verslo ir mokslo subjektų bendradarbiavimo inovacijų kūrimo procesuose.

Mokslo  ir inovacijų tarnybos veiklos sritys:

 • analizuoja ir kartu su padaliniais optimizuoja mokslinių tyrimų kryptis, skatina padalinių bendradarbiavimą tarpdisciplininiuose tyrimuose

 • koordinuoja fakultetų ir institutų, taip pat jų dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinę veiklą (mokslinius tyrimus, tyrimų rezultatų pateikimą mokslinėse publikacijose, visuotinai pripažintų objektyvių žinių apibendrinimą, jų perdavimą, perteikimą), doktorantūros studijas, mokslo, studijų ir inovacijų projektus

 • tvarko reikalingus dokumentus, dėl 

  1. pedagoginių vardų suteikimo, atestavimo pareigoms

  2. fondų paramos teikimui, premijavimui už mokslinius pasiekimus

 • konsultuoja Universiteto pedagoginius ir mokslo darbuotojus bei padeda tvarkyti dokumentus susijusius su kvalifikacijos kėlimu

 • kartu su akademiniais padaliniais formuoja ir koordinuoja Universiteto doktorantūros studijų strategijas bei administruoja doktorantūros studijas

 • teikia informaciją apie užsienio ir Lietuvos vykdomas mokslo programas ir jų kvietimus teikti paraiškas projektams, skatina padalinius ir individualius mokslininkus, identifikuoja kvietimų atitikimą Universiteto mokslo ir studijų strateginėms nuostatoms

 • administruoja mokslo, studijų ir inovacijų projektų paraiškų rengimą ir atlieka vykdomų projektų stebėseną

 • pagal kompetenciją konsultuoja programų (priemonių) projektinių siūlymų formų (paraiškų) pildymo, partnerių paieškos, intelektinės nuosavybės teisių ir kitais susijusiais klausimais, organizuoti potencialių partnerių Lietuvoje ir kitose valstybėse paiešką

 • kaupia informaciją, nagrinėja kokybines charakteristikas ir teikia duomenis apie Universiteto mokslinius tyrimus, technologijų perdavimo veiklas, doktorantūras, mokslo, studijų ir inovacijų projektus Universiteto rektoriui, Mokslo ir inovacijų prorektoriui, padaliniams, išorinio vertinimo institucijoms

 • koordinuoja intelektinės nuosavybės strategijos įgyvendinimą Universitete, bendradarbiaujant su akademiniais (fakultetai, institutai, centrai) ir akademinių paslaugų (biblioteka, leidykla) padaliniais, bei klientais

 • koordinuoja patentavimo, prekių ženklo, dizaino registravimo procesus universitete, vykdo intelektinės nuosavybės registravimą

 • valorizuoja mokslo veiklos rodiklius kaip intelektinio kapitalo kategorija

 • koordinuoja mokslo ir verslo subjektų bendradarbiavimą, inovacijų kūrimą bei jų įgyvendinimą komercializuojant žinias ir technologijas.

Mokslo ir inovacijų tarnyba

Dr. Alvyda Obrikienė
Vedėja
302 kabinetas
tel. (0 46) 39 89 36
el. paštas alvyda.obrikiene@ku.lt

 

MOKSLO ORGANIZAVIMO GRUPĖ

Vita Jušienė
Vyresnioji specialistė
301 kabinetas
tel. (0 46) 39 89 32
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Daiva Stašienė
Vyresnioji specialistė
301 kabinetas
tel. (0 46) 39 89 37
el. paštas daiva.stasiene@ku.lt
Agnė Nosavičiūtė
Vyresnioji specialistė
304 kabinetas
tel. (0 46) 39 89 35
el. paštas agne.nosaviciute@ku.lt

Aušra Bytautienė
Vyresnioji specialistė
tel. (0 46)  39 89 31
El. paštas ausra.bytautiene@ku.lt

   

ŽINIŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO GRUPĖ

Loreta Staškūnienė
Vyresnioji specialistė
302 kabinetas
tel. (0 46) 39 88 36
el. paštas loreta.staskuniene@ku.lt

Jonas Žolobaila
Vyresnysis specialistas
tel. (0 46)  39 89 38
El. paštas jonas.zolobaila@ku.lt

 

Adresas

Klaipėdos universiteto miestelis
Rektorato pastatas
Herkaus Manto g. 84
92294 Klaipėda

Bendras skyriaus el. paštas: mokslas@ku.lt