BDAR
Privatumo politika

Taryba

Klaipėdos universiteto Taryba yra kolegialus Klaipėdos universiteto valdymo organas. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos  teisės aktais, Universiteto statutu ir Tarybos darbo reglamentu. Taryba tvirtina universiteto viziją ir misiją, Rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą, svarsto ir tvirtina Rektoriaus teikiamus universiteto struktūros pertvarkos planus, nustato universiteto Rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką, renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Rektorių, nustato universiteto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus, rūpinasi parama universitetui bei atlieka kitas funkcijas. Universiteto Taryba sudaroma 5 metams iš 9 narių.

Naujai išrinktos Tarybos kadencija prasidėjo nuo 2023 m. balandžio 26 d. 

Tarybos ataskaitos
Tarybos nutarimai

Tarybos pirmininkas – Arnoldas Šileika,  AB "Vakarų laivų gamykla" generalinis direktorius

Tarybos nariai:

Augustas Andruška, Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentas
prof. dr. Vytautas Juščius, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros vedėjas
prof. dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Vytautas Lygnugaris, UAB „Limarko“ generalinis direktorius, valdybos pirmininkas
prof. dr. Arvydas Martinkėnas, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Medicinos technologijų katedros profesorius
doc. dr. Silva Pocytė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Eglė Stonkė, Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė
Andrius Sutnikas, UAB Western Baltic Engineering verslo plėtros vadovas

 

 

 

Kontaktai

Tarybos referentė Laura Kolozinskienė
Tel. (0 46) 39 89 03
El. p. taryba@ku.lt