BDAR
Privatumo politika

Studijų krypčių vertinimas

Eil. Nr. Vertinama studijų kryptis Vertinimo planas Vertinimo rezultatai Pastabos 
Savianalizės pateikimo metai Vertinimo metai Akreditavimo laikotarpis Sprendimas dėl krypties ir pakopos studijų įvertinimo Vertinimo išvados Akreditavimo dokumentas
1 Jūrų inžinerija 2023 2024 7 metams Sprendimas Vertinimo išvados SKVC direktoriaus 2024 m. kovo 12 d. įsakymas Nr.SV6-14
2 Visuomenės sveikata 2023 2024 3 metams Sprendimas Vertinimo išvados SKVC direktoriaus 2024 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. SV6-9
3 Visuomeninė geografija 2023 2024 7 metams Sprendimas Vertinimo išvados SKVC direktoriaus 2024 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. SV6-4
4 Informatika 2023 2024       Laukiama rezultatų  
5 Elektros inžinerija 2023 2024 Akredituotina likusiam terminui iki artimiausio elektros inžinerijos krypties studijų vertinimo Sprendimas Vertinimo išvados SKVC direktoriaus 2024 m. birželio 27 d. įsakymas Nr.6-26