BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2023 m. Lapkričio 10 d.

Dalyvauti Klaipėdos universiteto rektoriaus rinkimuose norą pareiškė du pretendentai

Šiandien, lapkričio 10-ąją, 15 val. baigėsi laikas, iki kurio buvo galima pateikti dokumentus dalyvauti Klaipėdos universiteto (KU) rektoriaus rinkimuose.

KU taryba Universiteto vadovo rinkimus paskelbė š. m. rugsėjo 12 d. Iki konkurso sąlygose nustatyto termino Rinkimų komisijai pateikti 2 pretendentų dokumentai. 16 val. posėdžiavę komisijos nariai atplėšė pretendentų pateiktus vokus, susipažino su jų turiniu. KU tarybos narės, Rektoriaus rinkimų komisijos pirmininkės Eglės Stonkės teigimu, šios dienos komisijos posėdžio tikslas – nustatyti, ar pretendentų pateikti dokumentai atitinka konkurso sąlygas. Po posėdžio konstatuota, jog KU rektoriaus rinkimams registruojami du kandidatai – prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas, Fizinių ir technologijos mokslų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas, ir prof. dr. Artūras Razbadauskas, šiuo metu vadovaujantis Klaipėdos universitetui.

Pagal konkurso sąlygas asmuo, pretenduojantis į KU vadovo pareigas, turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti mokslo (meno) daktaro laipsnį arba būti pripažintas menininkas, turėti pedagoginės ir vadybinės patirties, žinoti KU statutą, mokėti valstybinę kalbą. Drauge su mokslines ir vadybines kvalifikacijas liudijančiais dokumentais pretendentai turėjo pateikti Universiteto viziją bei ateinančių 5-erių metų veiklos programą.

Rinkimams patvirtinti pretendentai turės galimybę savąją Universiteto viziją pristatyti viešai lapkričio 30 d. 14 val. KU tarybos rengiamame atvirame posėdyje, į kurį kviečiami ne tik Tarybos ir Senato nariai, bet ir visa KU bendruomenė.

Pagal rinkimų reglamentą Tarybos posėdis, kuriame bus renkamas KU rektorius, bus uždaras. Jis turi būti šaukiamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo dokumentų priėmimo pabaigos. Universiteto vadovas renkamas slaptu balsavimu ir bus laikomas išrinktu, jeigu kandidatūrą palaikys ne mažiau kaip šeši Tarybos nariai. Jei per pirmąjį balsavimą nei vienas iš kandidatų į rektoriaus pareigas nebus išrinktas, bus rengiamas pakartotinis balsavimas. Jei ir per antrąjį balsavimą nei vienas kandidatas nesurinks šešių Tarybos narių balsų, bus skelbiami nauji rinkimai. Nauji rinkimai gali būti skelbiami, jeigu konkurse dalyvaus tik vienas kandidatas ir jis per pirmą balsavimą nesurinks šešių Tarybos narių balsų. Su išrinktuoju rektoriumi darbo sutartis pasirašoma per 10 darbo dienų po rinkimų rezultatų paskelbimo.

 KU rektoriaus prof. dr. Artūro Razbadausko kadencija baigiasi 2024 m. kovo 4 d. 

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos