BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2023 m. Vasario 10 d.

Klaipėdos universitetas skelbia viešą konkursą į Klaipėdos universiteto tarybą

Klaipėdos universiteto (viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas 211951150,  Herkaus Manto g. 84, LT 92294  Klaipėda) senatas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Klaipėdos universiteto statutu ir Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamentu, skelbia viešą konkursą į Klaipėdos universiteto tarybos (toliau – Taryba) 3 vietas, skirtas Tarybos nariams, nepriklausantiems Klaipėdos universiteto personalui ir studentams.

Po vieną vietą skiriama: 

  • regiono savivaldybėms,
  • verslo asociacijoms,
  • kitiems Klaipėdos universiteto partneriams.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, ėję ir einantys atsakingas pareigas viešosios veiklos ar verslo srityse ir turintys žinių bei gebėjimų, padedančių įgyvendinti Klaipėdos universiteto misiją ir jo strateginius tikslus. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.

Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose Klaipėdos universitetas visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai, taip pat asmenys, pastaruosius 3 metus dirbę Klaipėdos universitete.

Kandidatai į Tarybos narius ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 23 d. 12 val. Klaipėdos universiteto senato sekretoriatui (Herkaus Manto g. 84, rektoratas, kab. 207, Klaipėda, tel. 8  46 398920, el. pašto adresas: senatas@ku.lt) privalo pateikti:

  • prašymą dalyvauti konkurse, nurodant atstovaujamą veiklos sritį (regiono savivaldybės, verslo asociacijos ar kito Klaipėdos universiteto partnerio);
  • gyvenimo aprašymą (CV) ir jo elektroninę versiją (pasirašytą), kuri siunčiama aukščiau nurodytu el. paštu ;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Asmens duomenys bus panaudoti tik rinkimų tikslu.

Kandidatai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Kandidatų į Tarybos narius susitikimas-vieša diskusija su Klaipėdos universiteto senato nariais ir bendruomene vyks 2023 m. kovo 1 d. 15 val. Aula Magna, AK2 aud., Herkaus Manto g. 90–2, Klaipėda.

Tarybos nariai, nepriklausantys Klaipėdos universiteto personalui, renkami Senato rinkiminiame posėdyje, kuris vyks 2023 m. kovo 9 d. Detali rinkimų tvarka nustatyta Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamente.

Rinkimų rezultatai bus skelbiami Klaipėdos universiteto interneto svetainėje, visi kandidatai apie rinkimų rezultatus bus informuojami el. paštu, nurodytu kandidatų CV.

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos