BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2023 m. Vasario 10 d.

Klaipėdos universiteto tarybos narių, priklausančių Klaipėdos universiteto personalui, rinkimai

Klaipėdos universiteto tarybos narių, priklausančių  Klaipėdos universiteto personalui, rinkimų komisija (toliau – Rinkimų komisija),, vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Klaipėdos universiteto statutu ir Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamentu, skelbia konkursą į Klaipėdos universiteto tarybos (toliau – Taryba) 4 vietas, skirtas Klaipėdos universiteto personalui.

Po vieną vietą skiriama šių mokslo sričių atstovams: 

  • humanitarinių mokslų,
  • gamtos mokslų,
  • medicinos ir sveikatos mokslų ir technologijos  mokslų,
  • socialinių mokslų.

Į kiekvieną vietą turi būti iškelti ne mažiau kaip 2 kandidatai.

Kandidatus į Tarybą turi teisę kelti fakultetų ir jiems prilygintų padalinių tarybos ar darbuotojų susirinkimo dalyviai. Save išsikėlusį asmenį Rinkimų komisija į kandidatų sąrašą įtraukia tik tuo atveju, jeigu asmuo pateikia ne mažiau kaip 20 jį remiančių rinkimų teisę turinčių akademinės bendruomenės narių parašų.

Tarybos nariais negali būti Klaipėdos universiteto senato nariai ir darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui.

Kandidatai į Tarybos narius ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 23 d. 12 val. Rinkimų komisijos sekretoriatui (Herkaus Manto g. 84, rektoratas,  207 kab., tel. 8 46 398920, el. pašto adresas: senatas@ku.lt) privalo pateikti:

  • sutikimą / prašymą dalyvauti konkurse, nurodant atstovaujamą mokslo sritį;
  • gyvenimo aprašymą (CV) ir jo elektroninę versiją (pasirašytą), kuri siunčiama aukščiau nurodytu el. pašto adresu;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Asmens duomenys bus panaudoti tik rinkimų tikslu.

Kandidatų į Tarybos narius susitikimas-vieša diskusija su Klaipėdos universiteto bendruomene vyks 2023 m. kovo 1 d. 15 val. Aula Magna, AK 2 auditorijoje, Herkaus Manto g. 90–2, Klaipėda.

Tarybos narių, priklausančių Klaipėdos universiteto personalui, rinkimai vyks 2023 m. kovo 8 d. Klaipėdos universiteto Senato salėje (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda). Išankstinis balsavimas vyks 2023 m. kovo 6 d. 9–13 val. Senato salėje.

Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu. Tarybos narių, priklausančių Klaipėdos universiteto personalui, rinkimų teisę turi:

a) visi išrinkti (atestuoti) Klaipėdos universiteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai;

b) kiti dėstytojai ir mokslo darbuotojai, dirbantys Klaipėdos universitete ne mažiau kaip 0,25 etato.

Detali rinkimų tvarka nustatyta Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamente.

Rinkimų rezultatai bus skelbiami Klaipėdos universiteto interneto svetainėje, visi kandidatai apie rinkimų rezultatus bus informuojami el. paštu, nurodytu kandidatų CV.

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos