BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2023 m. Gegužės 10 d.

Naujos KU tarybos pirmininkas – AB „Vakarų laivų gamykla“ vadovas Arnoldas Šileika

Į pirmąjį posėdį rinkosi naujai išrinkta Klaipėdos universiteto (KU) taryba. Po priesaikos ceremonijos, kurią stebėjo ir KU bendruomenės nariai, įvykusiame pirmajame posėdyje išrinktas tarybos pirmininkas – vienbalsiai ši pareiga patikėta Arnoldui Šileikai, AB „Vakarų laivų gamykla“ generaliniam direktoriui.

Kovą įvykusiuose rinkimuose penkerių metų kadencijai į KU tarybą išrinkti 4 KU akademinės bendruomenės nariai, atstovaujantys skirtingiems padaliniams – prof. dr. Vytautas Juščius, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros vedėjas; prof. dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė, Jūros tyrimų instituto vyresn. mokslo darbuotoja; prof. dr. Arvydas Martinkėnas, Sveikatos mokslų fakulteto Medicinos technologijų katedros profesorius; doc. dr. Silva Pocytė, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto  vyresn. mokslo darbuotoja.

Atstovauti asocijuotoms verslo struktūroms į naująją Tarybą išrinktas Vytautas Lygnugaris – UAB „Limarko“ generalinis direktorius, Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas; regiono įstaigoms – Eglė Stonkė, Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė; socialiniams partneriams – Arnoldas Šileika, AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius.

KU studentų sąjunga į Tarybą delegavo šios organizacijos prezidentą Aidą Čurovą, alumnų atstovu tapo Andrius Sutnikas, Lietuvos jūrinio klasterio koordinatorius, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“ plėtros vadovas.

Kolegialus KU valdymo organas – Taryba, sudaryta iš 9 asmenų, tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą, svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus, nustato rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką, renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių, nustato Universiteto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus, rūpinasi parama Universitetui bei atlieka kitas funkcijas.

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos