BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2024 m. Kovo 21 d.

Pradedamas kandidatų į KU SHMF tarybą registravimas

2024 m. kovo 21 d. pradedamas kandidatų į KU SHMF tarybą registravimas. Vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universiteto Senato nutarimu 2023 m. gruodžio 7 d. Nr. 11-18  „dėl Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Tarybos rinkimų reglamento patvirtinimo“ kviečiame siūlyti kandidatus į KU SHMF Tarybą. Tarybos nariais gali būti visi KU SHMF mokslininkai ir pedagogai, turintys teisę balsuoti.

Balso teisę turi: rinkti SHMF padalinių mokslo ir pedagoginiai darbuotojai, dirbantys Universitete ne mažiau kaip 0,5 etato, fakulteto dekanas ir prodekanai.

Kandidatų į Tarybos narius siūlymas:

Taryboje kiekvienam struktūriniam SHMF padaliniui (katedrai ar jai prilygintam padaliniui), turinčiam ne mažiau kaip 4 etatus, skiriama 1 kvotinė vieta.

Kandidatus į kvotines padalinių vietas siūlo struktūrinio padalinio (ar kelių padalinių) susirinkimas (t. y. darbuotojai, turintys teisę balsuoti). Kandidatų turi būti pasiūlyta bent vienu daugiau nei skirta vietų Taryboje.

Kandidatus į nekvotines vietas gali siūlyti ne mažesnė nei 10 SHMF darbuotojų, turinčių teisę balsuoti, grupė.

Svarbiausios datos:

Kandidatų į SHMF Tarybą rinkimų data numatyta 2024 m. balandžio 17 d. Rinkimai vyks elektroniniu būdu nuo 8.00 iki 24.00 val.

Kandidatų registracija vyks iki 2024 m. balandžio 10 d. Dokumentus prašome atnešti Dekano referentei Lilijai Zoločevskajai-Putrienei arba siųsti el. paštu: dekanatas.shmf@ku.lt

Būtini dokumentai:

  1. Padalinio ar kelių padalinių susirinkimo protokolo išrašas;
  2. Kandidato sutikimas dalyvauti rinkimuose;
  3. Siūlomo kandidato į nekvotinę vietą (forma pridedama)

Kandidatų sąrašai bus skelbiami 2024 m. balandžio 12 d.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į SHMF Tarybos rinkimų komisijos pirmininkę Sadą Ramanauskienę el. paštu: sada.ramanauskiene@ku.lt

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

VšĮ Klaipėdos universiteto SHMF Tarybos rinkimų komisija

2024 m. kovo 21 d.

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos