BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2024 m. Vasario 02 d.

Pradedamas kandidatų į VIII-ojo Senato laisvas vietas registravimas

2024 m. vasario 2 d. pradedamas kandidatų į VIII-ojo Senato dvi laisvas vietas registravimas.

VšĮ Klaipėdos universiteto Senato nutarimu 2024 m. vasario 1 d. Nr. 11-31  „dėl Klaipėdos universiteto VIII-ojo senato papildomų rinkimų komisijos patvirtinimo“ patvirtinta šios sudėties komisija: dr. Pranas Mažeika, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros profesorius; dr. Sada Ramanauskienė, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros docentė; dr. Greta Srėbalienė, Jūros tyrimų instituto podoktorantūros stažuotoja; dr. Dalia Marija Stančienė, Sveikatos mokslų fakulteto Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro vyriausioji mokslo darbuotoja; dr. Justas Stončius, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas ir dr. Sada Ramanauskienė  patvirtinta Klaipėdos universiteto VIII-ojo Senato papildomų rinkimų komisijos pirmininke.

Vadovaudamasi šiais KU Senato nutarimais:  2021 m. lapkričio 18 d. Nr. 11–12 „ dėl Klaipėdos universiteto VIII-ojo senato rinkimų reglamento patvirtinimo“, 2024 m. vasario 1 d. Nr. 11-31  „dėl Klaipėdos universiteto VIII-ojo senato papildomų rinkimų komisijos patvirtinimo“ ir 2024 m. vasario 1 d. Nr. 11-30 „dėl Klaipėdos universiteto papildomų Senato rinkimų kvotų patvirtinimo“

Papildomų rinkimų komisija kviečia siūlyti kandidatus į KU Senato narius pagal tokias nustatytas kvotas:
Jūrų tyrimo institutas – 1 vieta;
Sveikatos mokslų fakultetas – 1 vieta.

Kandidatus į Senato narius turi teisę kelti padalinių Tarybos ir darbuotojų susirinkimai (ne mažiau kaip 10 Senato rinkimų teisę turinčių padalinio darbuotojų). Save iškėlusį asmenį Senato rinkimų komisija į kandidatų sąrašą įtraukia tik tuo atveju, jeigu asmuo pateikia ne mažiau kaip 10 jį remiančių padalinio, į kurio kvotą pretenduoja, Senato rinkimų teisę turinčių  darbuotojų parašų. Kiekvieno padalinio kandidatų skaičius turi būti didesnis už nustatytą kvotą. Savarankiškų KU padalinių Tarybos bei darbuotojų susirinkimai gali raštiškai pareikšti nuomonę dėl kandidatų į Senatą.

Senato rinkimų teisę turi visi išrinkti (atestuoti) KU dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kiti dėstytojai ir mokslo darbuotojai, dirbantys Universitete ne mažiau kaip 0,25 etato (sumuojant skirtingų darbo sutarčių etatus), taip pat KU profesoriai emeritai.

Svarbiausios datos:
Kandidatų į VIII-ojo Senato narius pagal numatytas kvotas rinkimų data numatyta 2024 m. kovo 5-6 d. Rinkimai vyks elektroniniu būdu.
Kandidatų registracija vyks iki 2024 m. vasario 20 d.
dokumentus prašome siųsti komisijos pirmininkei Sadai Ramanauskienei el. paštu: sada.ramanauskiene@ku.lt

Būtini dokumentai:

  1. Darbuotojų susirinkimo ar Tarybos protokolo išrašas;
  2. Kandidato sutikimas dalyvauti rinkimuose;
  3. Kandidato gyvenimo aprašymas.

Kandidatų sąrašai bus skelbiami 2024 m. vasario 27 d.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į papildomų Senato rinkimų komisijos pirmininkę Sadą Ramanauskienę el. paštu: sada.ramanauskiene@ku.lt

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

VšĮ Klaipėdos universiteto papildomų Senato rinkimų komisija

2024 m. vasario 2 d.

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos