BDAR
Privatumo politika
Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai

Archeologija ir istorija

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6121NX062

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina
    63,93 Eur
       
  • Metinė studijų kaina
    3836 Eur

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Galimybė rinktis pedagoginių studijų modulį.

Apie programą

Archeologijos ir istorijos studijų Klaipėdos universitete tikslas – formuoti kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią suprasti praeities reiškinius, atrasti sąšaukas su dabarties įvykiais, gebėti atrinkti informaciją, ją interpretuoti bei formuluoti savarankiškas įžvalgas ir vertinimus.

Pasirinkusiųjų šią studijų programą laukia įdomus studijų kelias, kuriame jie kartu su geriausiais dėstytojais sieks perprasti archeologų ir istorikų veiklos metodus, pritaikyti žinias kūrybai ir pasirengti kitiems gyvenimo etapams. Ketverius metus trunkančios studijos siūlo nuoseklų ir tolygų priešistorės ir istorijos pažinimą, privalomuosius ir pasirenkamuosius dalykus, archeologinę ir archyvinę praktikas, mokomąsias išvykas.

Studijuojantieji integruotą dviejų giminingų mokslų krypčių turinį pagal šią studijų programą renkasi profilį, atsižvelgdami į savo gyvenimo planus: sudaromos galimybės pritaikyti archeologijos ir istorijos žinias būsimoje mokslinėje, muziejinėje ar paveldosauginėje veikloje, tačiau studentai taip pat gali rinktis pedagoginį profilį ir tapti mokytojais.

Kuo įdomi archeologija?

„Archeologo darbas kuria didelę kompetencijų įvairovę. Be lauko kasinėjimų, mokomės tyrimų strategijos, komandinio darbo. Archeologijos šaltiniui pažinti reikalingos skirtingų sričių žinios, tad bendraujame su geologais, antropologais, restauratoriais, numizmatais ir t. t. Tenka prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo, inicijuoti yrančių paminklų konservavimo darbus, nustatyti jų kultūrinę vertę. Archeologo užduotis kurti detalius grafinius vaizdus, atlikti 3D vizualizaciją, parengti fotodokumentaciją, parengti radinių aprašus. Esame lyg praeities istoriją tiriantys detektyvai“, – sako archeologė dr. Raimonda Nabažaitė.

Studijų metu – galimybė įsilieti į mokslinius tyrimus

Studentai turi geras galimybes dar studijų metu įsitraukti į mokslinius tyrimus. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto įranga jie naudojasi laboratorijose, kasinėjimuose sausumoje ir po vandeniu. Lietuvos mastu unikali Instituto veikla – povandeniniai archeologiniai tyrimai, kurių praktikos turi galimybės įgauti ir studentai.

Gretutinės studijos norintiems tapti mokytoju

Iki šiol, baigusieji archeologijos ir istorijos studijas, įsidarbinti mokyklose galėdavo tik papildomai išklausę pedagoginių-psichologinių žinių kursą. 2019 m. sėkmingai įvesta naujovė – studijuodami priešistorės ir istorijos procesus, studentai tuo pačiu metu gali pasirinkti gretutines pedagogikos studijas. Galvojantiesiems apie pedagogo darbą tai galimybė sutaupyti laiko ir įsilieti į darbo rinką tuoj po studijų baigimo.

Rinktis verta

Archeologija ir istorija – vienintelė Lietuvoje pirmosios pakopos studijų programa, kur abi šios disciplinos integruojamos ir studijuojamos kartu. Gilinamės ne vien į Lietuvos, bet ir į regiono praeitį. Ją tirdami, deriname įvairius šiuolaikinius metodus. Rinktis šias studijas siūlome visiems, kurie turi polinkį pažinti praeitį, domisi istorija ir nori gilinti žinias, įvaldyti metodus, tapti profesionalais.

 

Archeologija ir istorija nėra vien mokslai apie praeitį

Dažnai manoma, kad archeologijos ir istorijos studentai domisi tik tuo, kas vyko praeityje ir nėra susiję su dabartimi. Studijos Klaipėdos universitete šį požiūrį keičia. Mūsų siekis, kad studentai gebėtų ir suprasti praeities reiškinius, ir atrasti jų sąsajas su dabarties procesais.

Ugdome gebėjimus atsirinkti ir nustatyti

Šiuolaikiniame nuolatinio informacijos srauto ir pertekliaus amžiuje Universiteto misija yra ugdyti kritiškai mąstančią asmenybę. Archeologai ir istorikai – tai lyg kriminalistai, bandantys nustatyti tiesą apie praeityje gyvenusius žmones, jų gyvenseną, mitybą, ligas, elgseną, vidinius visuomenės narius saistančius ryšius ir kultūrą. Todėl žinios ir gebėjimai, kurie bus išsiugdyti studijų metu, suteiks pranašumo visur, kur reikalingi informacijos rinkimo, jos kritinio apdorojimo ir išdėstymo įgūdžiai.

Tau padės profesionalai

Archeologija ir istorija studijuojama Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute. Tai kelis dešimtmečius gyvuojantis, tarptautinių ekspertų ne vieną kartą aukštai įvertintas universiteto padalinys, pasižymintis siūloma mokslo ir studijų, studentams perteikiamų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų derme. Su studentais Institute dirba pripažinti mokslininkai, apie kurių indėlį į istorijos ir archeologijos plėtojimą Baltijos regione nesunku rasti informacijos instituto svetainėje.

Alumnai kalba

Karjera

Absolventai dirba Lietuvos mokslo institucijose (Klaipėdos universiteto Baltijos istorijos ir archeologijos institute, Lietuvos istorijos institute, Vilniaus universitete), muziejuose, bibliotekose, kultūros įstaigose, archeologijos tyrimus atliekančiose įmonėse, Klaipėdos miesto savivaldybėje, Klaipėdos apskrities mokyklose ir kitur.

 

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas