BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai

Gamybos inžinerija

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211EX063

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis
Dalis studijų dalykų gali vykti pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių
Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Specializacija
Gamybos skaitmeninimas

Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Apie programą

Gamybos inžinerija. Studijuojant programą yra gilinamos  inžinerinės žinios apie  šiuolaikinę gamybą, automatizuotos gamybos valdymo sistemas, naujausias kompozicines medžiagas ir jų gamybos technologijas. Taip pat studijuojami dalykai gamybos valdymas, personalo valdymo metodologija, įmonės resursų planavimo sistemos, kurie  praplečia  inžinerinės veiklos supratimą, išmokstama įvertinti gamybos įmonės  veiklos visumą. Studijos remiasi moksliniais tyrimais, atliekami eksperimentai,  išmokstama skaitinio modeliavimo, pasirengiama galimybei studijuoti doktorantūroje.     

Studentai turi galimybę atlikti mokslinę praktiką Klaipėdos miesto ar regiono įmonėse arba išvykti į užsienį. Turima KU  laboratorinė bazė leidžia  atlikti įvairiausius šiuolaikinius tyrimus, kurti ir tirti  įrangą, procesus, naujas medžiagas, atsižvelgiant į poveikį aplinkai. Studijų programoje numatytas mokslinis tiriamasis  darbas, kuris tęsiamas visų studijų metu. Didelis dėmesys skiriamas švarioms technologijoms,  darniai energetikai, tvariam išteklių panaudojimui be kurių jau neįsivaizduojama šiuolaikinė gamyba. 

Baigę  studijų programą, sėkmingai dirba įvairiose įmonėse gamybos inžinieriais,  projektų vadovais, ekspertais.  Gali rinktis  mokslininko karjerą,  darbą šiuolaikinėse laboratorijose, tyrimų institutuose ar mokslo įstaigose, tęsti studijas doktorantūroje.  

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys:

  • turintys inžinerijos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  • turintys kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnę kaip vienerių metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį,
  • baigę atitinkamas papildomąsias studijas,
  • baigę inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas, jei konkursinis balas ne mažesnis nei 8,5.


Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB, kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB, kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas