BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai

Profesinė etika ir etikos auditas

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211NX056

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1,5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį. 

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Profesinės etikos ir etikos audito studijų programa skirta siekiantiems karjeros Lietuvos ir ES institucijose ir norintiems dirbti etikos analitiku (-e) / patarėju (-a) / ekspertu (-e); norintiems tapti profesinės etikos ir kitų etinių disciplinų lektoriumi (-e) ir dirbti Lietuvos ir ES gimnazijose, kolegijose ir universitetuose; norintiems tapti etikos auditoriais ir atlikti užsakomuosius etinius tyrimus viešajame ir privačiame sektoriuose, rengti etines rekomendacijas ir etinius kodeksus; norintiems dirbti įvairiose verslo įmonėse ir organizacijose viešųjų ryšių ekspertais, formuoti įmonių įvaizdį, organizuoti ir vykdyti darbuotojų mokymus, spręsti etinius konfliktus, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas.

Šios programos tikslas – paruošti plataus profilio profesinės etikos ekspertus ir etikos auditorius, gebančius tinkamai reaguoti į šių laikų visuomenėje kylančius etinius iššūkius, identifikuoti etines problemas, vykdyti etinę prevenciją ir priimti teisingus sprendimus, esant neapibrėžtoms sąlygoms, dalyvauti etikos audito procedūrų veikloje, valdyti sudėtingus procesus ir situacijas, susijusius su profesinės etikos standartų išmanymu ir taikymu viešajame ir privačiame sektoriuose. Studijų metu suteikiama kvalifikacija, leidžianti rengti etikos kodeksus, kompetentingai dalyvauti etikos kodeksų ir institucinių norminių aktų įgyvendinimo procese, vykdyti etinę prevenciją, dirbti valstybės, savivaldos, viešojo sektoriaus institucijose aukštesnės ir aukščiausios grandies vadovais.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys:

Priimami, asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. papildomųjų studijų kaina – 270 Eur (kredito kaina – 30 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas