BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai

Dvasinis konsultavimas ir asistavimas

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211NX054

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį. 

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Dvasinio konsultavimo ir asistavimo magistrantūros studijų programos tikslas – parengti dvasinius konsultantus/asistentus, gebančius šiandieniniame pasaulyje krikščioniškų vertybių pagrindu konsultuoti dvasinių krizių ir konfliktų, egzistencinių sunkumų bei problemų ištiktus žmones: jaunimą, susituokusias poras (šeimas), pagyvenusius asmenis. Tai inovatyvi Lietuvoje magistrantūros studijų programa, susiejanti dviejų mokslų – teologijos ir psichologijos pasiekimus, ieškant tikėjimo ir psichologijos sąlyčio taškų, galinčių padėti suprasti dvasinę krizę išgyvenančio asmens ypatumus, prognozuoti juos ir padėti valdyti. Programos paskirtis – ugdyti magistrantų kompetencijas savarankiškai ir analitiškai pasirenkant įvairius būdus ir, organizuojant kitų žmonių darbą, vykdyti sudėtingą, bet reikalingą dvasinio palydėjimo darbą, krizes bei įvairias problemas išgyvenančioje visuomenėje. Absolventai rengiami konsultacinei veiklai sveikatos apsaugos, švietimo ir kitose sistemose; ši veikla pasižymės savarankiškumu ir analitiškumu, nes reikės pačiam pasirinkti veiklos būdus ir konsultuoti asmenis ar grupes. Absolventai gali dirbti ligoninėse ir slaugos įstaigose, senelių namuose, psichologinės pagalbos centruose, vyskupijų šeimų centruose, akademinėje sielovadoje, jaunimo organizacijose, priklausomybės ligų gydymo įstaigose ir pan. Baigus studijas suteikiamas humanitarinių mokslų magistro laipsnis.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. papildomųjų studijų kaina – 570 Eur (kredito kaina – 38 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas