BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai

Socialinis darbas

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211JX089

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Socialinio darbo magistrantūros studijų programos tikslas yra rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, ugdyti profesionalus, pasirengusius analitinei ir projektinei profesinei veiklai, taip pat ir moksliniams tyrimams bei pedagoginiam darbui aukštojo mokslo sistemoje, sugebančius adaptuotis įvairiose profesinės veiklos srityse ir ilgą laiką išlaikyti konkurencingumą darbo rinkoje.

Baigę KU Socialinio darbo magistrantūros studijas studentai bus susipažinę su naujausia tyrimo metodologija bei metodais, inovacijomis  ir technologijomis; gebės  analizuoti socialinę tikrovę ir socialinių problemų prigimtį tarpdisciplininiame problemos sprendimo kontekste; gebės profesiškai tobulėti demonstruojant savo kaip socialinio darbo tyrėjo, socialinės politikos stratego, socialinio darbo profesionalo-inovatoriaus kompetencijas.

Baigę magistrantūros studijas, studentai galės rinktis dirbti vadybinį darbą, susijusį su socialinės veiklos (paslaugų) vystymo strategija, projektų rengimu; dirbti įvairiose socialinio darbo institucijose, teikiančiose socialines paslaugas (šeimai, grupėms, bendruomenėms neįprastose aplinkose) arba pratęsti studijas doktorantūroje Lietuvoje ir užsienyje (nesant Socialinio darbo krypties  doktorantūros Lietuvoje, mūsų absolventai rengia disertacijas sociologijos, edukologijos, politologijos  srityse); dirbti mokslinių tyrimų institucijose ir programose; dėstyti kolegijose bei universitetuose.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys:

  • turintys socialinio darbo studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  • turintys kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį arba savanoriavę ir teikę socialinę pagalbą socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose,
  • baigę atitinkamas papildomąsias studijas.


Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas