BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai

Uosto statiniai

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211EX070

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis
Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių
Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Apie programą

Uosto statiniai. Statybos sektorius – viena svarbiausių, sparčiai besivystančių, ūkio šakų turinti didelę reikšmę šalies ekonominei raidai. Gilinamoji magistrantūros studijų programa ,,Uosto statiniai“ skirta rengti aukštos kvalifikacijos uosto statinių specialistus, gebančius nustatyti problemas, įvertinti tyrimų poreikį, priimti alternatyvius bei optimalius statybos sprendimus ir juos moksliškai pagrįsti. Šiuolaikiniai uostai yra praeityje pasirinktos vizijos ir pritaikytų inžinerinių sprendimų rezultatas, todėl kuriant uostų infrastruktūrą profesionalių inžinierių indėlis yra nepaprastai svarbus. Studijų metu užtikrinama, kad įgytumėte stiprias metodologines ir mokslinių tyrimų kompetencijas, pasitelkiant kompiuterinę techniką ir specialiąsias modeliavimo programas, o gauti rezultatai viešinami dalyvaujant mokslinėse konferencijose arba rengiant mokslines publikacijas.

Būsimieji uosto statinių specialistai studijuoja gilinamojo lygio studijų dalykus (Uosto planavimą, Statinių optimizavimo metodus, Uosto statinių apkrovas ir poveikius ir kt.) bei taikomuosius studijų dalykus (Mokslinių tyrimų pagrindus, Techninių sistemų patikimumą, Techninių sistemų modeliavimą ir kt.). Jų metu sprendžia įvairius inžinerinius uždavinius, susijusius su uostais, bangolaužiais, krantinėmis, prieplaukomis, pirsais, pakrančių apsauga ir kita uostų infrastruktūra.

Baigę šias studijas galės dirbti inžinerinį darbą statybos ir statybos priežiūros, planavimo, projektavimo, konsultavimo ir valdymo įmonėse, mokslo institucijose, valstybės institucijose, studijuoti doktorantūroje.

Uosto statinių  programa atitinka darbdavių lūkesčius, ir būsimi specialistai yra labai laukiami statybos sektoriaus įmonėse.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys:

  • turintys inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, informatikos mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro laipsnį,
  • turintys kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnę kaip vienerių metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį,
  • baigę atitinkamas papildomąsias studijas,
  • baigę inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas, jei konkursinis balas ne mažesnis nei 8,5.


Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos universitetines studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas