BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Ugdymo mokslai

Švietimo vadyba

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211MX044

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1,5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų programos aprašas


Siekiant užtikrinti pedagogų kompetencijų tobulinimo galimybes Nacionalinė švietimo agentūra švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus ir kitus pedagoginius darbuotojus iki rugpjūčio 4 d. 24 val. kviečia teikti prašymus šioje magistrantūros programoje studijuoti nemokamai.

Daugiau informacijos

Prašymą pildyti čia

Apie programą

Švietimo vadyba. Studijos skirtos parengti švietimo profesionalus vadovus gebančius kurti besimokančią organizaciją įgalinant bendruomenės narių lyderystę ir vykdyti sudėtingą vadybinę veiklą nuolat pokyčius patiriančioje švietimo sistemoje, siekiant gerinti jos kokybę. Studijuojant įgysite šiuolaikinėje švietimo praktikoje svarbius gebėjimus: atrasti, ekspertuoti ir kūrybiškai taikyti moksliniais tyrimais paremtas naujausias žinias apie vadybinę veiklą; politinį ir teisinį švietimo veiklos pagrindimą; filosofinį ir sociologinį švietimo kontekstą; atpažinti vadybinės veiklos problemas ugdymo turinio, proceso, švietimo įstaigos strateginio vystymo srityse, jas analizuoti ir vertinti, šios analizės pagrindu priimti inovatyvius sprendimus įgalinant bendruomenės narių lyderystę; vykdyti švietimo vadybos reiškinių tyrimus. Studijų metu patobulintos ir įgytos kompetencijos leis nauju žvilgsniu pažvelgti į savo atliekamą veiklą, į įstaigą, kurioje dirbate, ir švietimo sistemą bei imtis reikalingų pokyčių, proveržio. Programos išskirtinumas: galimybė derinti darbinę veiklą ir magistrantūros studijas, nes dalis paskaitų vykdoma nuotoliniu būdu; programoje dėsto ir savo patirtimi dalinasi geriausi dėstytojai; sudaromos galimybės tobulinti profesines kompetencijas ir asmenines savybes, giliau pažinti savo stiprybes; rengiami įdomūs, vertę švietimo bendruomenei kuriantys magistro baigiamieji darbai.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. papildomųjų studijų kaina – 456 Eur (kredito kaina – 38 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.
1 balas pridedamas Klaipėdos universiteto absolventams, baigusiems ugdymo mokslų studijų krypčių grupės bakalauro studijų programas.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas