BDAR
Privatumo politika
Pedagoginės studijos | Bakalauro studijos

Geografija

Pildyti prašymą
arrow

Apie programą

Kas tai?

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus geografijos specialistus, kurie suprastų gyventojų ir ūkio socialines-ekonomines problemas, jų erdvines priežastis, gebėtų kompleksiškai tirti įvairias regionų, miestų, priemiesčių ir kaimų problemas ir teikti siūlymus įgyvendinant nacionalines bei ES regionų plėtros programas. Ugdyti gebėjimus tirti socialinius, ekonominius ir kultūrinius procesus, kurti regionų strategijas, atlikti duomenų analizes, gyventojų apklausas. Ruošti kvalifikuotus geografijos mokytojus išmanančius geografinės informacijos sistemas, pasaulio šalių ir regionų geografiją, erdvinę analizę bei įvarius gamtinius procesus.

Rinktis verta

Kokie absolventų gebėjimai po studijų?

Atlikti regionų bei įvairių teritorijų socialinius ekonominius tyrimus, taikant geografinius tyrimų metodus.
Atlikti regionų ir valstybių socialinę ekonominę analizę, nustatyti ūkio ir visuomenės problemas, ir jų sprendimus pagal regionų darnios plėtros principus.
Dirbti su Geografinės Informacijos sistemomis (GIS) ir SPSS programa, atlikti įvairias apklausas, atlikti tiriamų procesų, reiškinių ekspertinį vertinimą.
Ruošti nacionalinių, ES ir kitiems fondams projektų paraiškas, susijusias su ūkio bei žmogiškųjų išteklių plėtra įvairiuose regionuose.

shutterstock_659926186-scaled.jpeg

Programos video

Alumnai kalba

Karjera

Kur studentai gali atlikti praktiką?

Studentas praktiką gali atlikti įvairiuose viešojo ir privataus sektoriaus įmonėse: savivaldybėse, seniūnijose, turizmo informacijos centruose, migracijos skyriuose, užimtumo tarnyboje, regionų plėtros agentūrose, kelionių agentūrose, transporto ir logistikos įmonėse, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose, aplinkosaugos institucijose, socialinės rūpybos skyriuose, mokyklose, taip pat įmonėse, kurių veiklos susijusios su regionų plėtros projektų ruošimu ir įgyvendinimu taikant GIS technologijas.

iStock-938193806-scaled.jpeg

Karjera

  • Kur ir kuo galima dirbti?

    Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose (savivaldybėse, seniūnijose), regioninės plėtros projektų rengėjais, regionų plėtros agentūrose, specialistais nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, užimtumo ir socialinės rūpybos tarnybose, gyventojų socialinių apklausų statistikais, aplinkosaugos institucijose. Taip pat gali dirbti mokymo ir švietimo srityse (geografijos mokytojais). Privačiame sektoriuje gali dirbti kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, rinkos analitikais, finansų sektoriuje, transportavimo, logistikos, prekybos srityse, gali dirbti konsultantais privačiose įmonėse, kurios ruošia, administruoja nacionalinius bei tarptautinius regionų plėtros/investicinius projektus, regioninės plėtros projektų ruošimo konsultantais (ekspertais), socialinių apklausų specialistais, verslo, teritorinio planavimo ir GIS specialistais (analitikais). Gali tęsti studijas antrosios pakopos (geografijos magistrantūros studijose).

  • Kokie yra absolventų atsiliepimai apie studijas?

    Klaudija Kionies – studijas vertinu labai teigiamai, ir mano nuomone, tai viena iš perspektyviausių socialinių mokslų studijų. Studijų programa yra įdomi ir dinamiška, skatinanti konstruktyvų ir kritišką mąstymą. Edgaras Grakulskis – studijuodamas socialinę geografiją įgijau naudingos patirties dirbant su GIS. Studijos praplėtė mano akiratį. Žinios pravers ne tik darbe, tačiau ir gyvenimiškose situacijose. Ingrida Kazokevičiūtė – studijos nebuvo tik sausa teorija, turėjome labai daug praktikos, bei susipažinome su daugybe programų, kurios praplėtė akiratį ir kurias pritaikysime ateityje. Petras Vėlius – bakalauro studijos suteikė žinių apie geografiją, išmokė kurti žemėlapius bei analizuoti, tyrinėti šalies ekonomines problemas ir jų pasiskirstymą. Kvalifikuoti ir draugiški dėstytojai, gebantys bendrauti su studentais.

Informacija

Programos informacija

Valstybinis kodas
6121JX066

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

2021–2022 s. m. studijų kaina

Kredito kaina 
43,80 Eur

Metinė studijų kaina 
2628 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Galimybė rinktis pedagoginių studijų modulį.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas