BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Ugdymo mokslai

Edukologija

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211MX037

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos

  • Įtraukusis ugdymas vaikystėje
  • Meno edukologija

Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Apie programą

Edukologija su įtraukiojo ugdymo vaikystėje ir meno edukologijos specializacijomis. Studijos skirtos parengti ugdymo mokslų magistrą turintį fundamentalių edukologijos, ugdymo filosofijos ir sociologijos, švietimo politikos bei pasirinktos specializacijos žinių; gebantį projektuoti, kurti ir valdyti edukacines aplinkas, atsižvelgiant į daugiakultūriškumo, socialinės ir tarpkultūrinės įtraukties aspektus; gebantį atlikti mokslinius tyrimus. Programoje sudaromos galimybės gilinti savo kompetencijas pasirinktoje specializacijoje. Įtraukiojo ugdymo vaikystėje specializacija suteikia vaikystės antropologijos, vaiko teisių ir įtraukiosios partnerystės, ypatingų vaikų pažinimo strategijų modeliuojant ugdymą ir kt. žinių. Meno edukologijos specializacija suteikia kultūros politikos, meninio ugdymo teorijų, modeliavimo ir organizavimo, ugdomosios meno terapijos, etninės ir globalios kultūros ir kt. žinių. Ugdymo mokslų magistrantūros studijos suteikia aukštesnį žinių kokybės lygį ir naujas bei platesnes kompetencijas, kurios yra svarbios kiekvieno savo srities profesionalo asmeninei ūgčiai bei kuriant proveržį savo įstaigose. Programos išskirtinumas: galimybė derinti darbinę veiklą ir magistrantūros studijas, nes dalis paskaitų vykdoma nuotoliniu būdu; programoje dėsto ir savo patirtimi dalinasi geriausi dėstytojai; sudaromos galimybės tobulinti profesines kompetencijas ir asmenines savybes, giliau pažinti savo stiprybes; rengiami įdomūs, vertę švietimo ir kultūros bendruomenėms kuriantys magistro baigiamieji darbai.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. studijų kaina papildomųjų studijų kaina – 456 Eur (kredito kaina – 38 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.
1 balas pridedamas Klaipėdos universiteto absolventams, baigusiems ugdymo mokslų studijų krypčių grupės bakalauro studijų programas.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas