BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba

Verslo vadyba

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211LX083

Įgyjama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Nuotolinis

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Verslo vadyba. Šiose studijose jūsų laukia dėstytojų komanda sudaryta iš patyrusių profesorių ir entuziastingų jaunų mokslininkų, specialistų, kurie vadybos mokslą išmano ne vien iš teorinės pusės, bet turi ilgametę patirtį versle ir jo valdyme. Esame pasirengę perduoti Jums klasikines vadybos žinias ir pasidalinti naujausiais vadybos mokslo atradimais, bei praktikomis.

Kai iššūkiai dideli ir tenka spręsti sudėtingas problemas, be vadybos žinių neišsiversime, būtent vadovų rankose yra sprendimai, kurie keičia ne tik organizacijos veiklos rezultatus, bet ir mūsų gyvenamąją aplinką. Darnus vystymasis, įmonių socialinė atsakomybė, inovacijų diegimas, tarptautinių tinklų kūrimas, turtingesnė, laimingesnė visuomenė gali būti Jūsų sprendimų rezultatas. Verslo vadybos studijų programoje suteiktos žinios ir gebėjimai leidžia kurti savo verslą, dirbti ne tik aukščiausio lygmens vadovo pareigose (prezidentu, generaliniu direktoriumi, direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju), bet ir organizacijos funkcinio vadovo pareigose, tokiuose, kaip: personalo, finansų, gamybos ir rinkodaros vadovu.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. papildomųjų studijų kaina – 720 Eur (kredito kaina – 30 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.
1 balas pridedamas Klaipėdos universiteto absolventams, baigusiems verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės bakalauro studijų programas.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

 

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas