BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Informatikos mokslai

Techninių informacinių sistemų inžinerija

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211BX020

Įgyjama kvalifikacija
Informatikos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis
Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių
Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Apie programą

 Techninių informacinių sistemų inžinerija. Ši gilinamoji studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos šiuolaikinių informacinių technologijų specialistus – skaitmeninės transformacijos kūrėjus. Programos dalykai aprėpia tris fundamentalias ir vienodai svarbias informatikos ir kompiuterių mokslo paradigmas – teoriją, modeliavimą ir projektavimą. Tokiu būdu programa ne tik suteikia studentams žinių apie moderniųjų intelektualiųjų informacinių ir programų sistemų kūrimo koncepcijas ir metodus, sistemų architektūros įvairovę, funkcijų plėtrą ir kibernetinio saugumo aspektus, bet ir ugdo gebėjimą pritaikyti turimas žinias realioje praktikoje kuriant pridėtinę vertę visuomeniniam sektoriui, mokslui ir verslui. Tiriamoji programos komponentė apima visus studijų semestrus ir leidžia studentams suplanuoti ir atlikti išmaniųjų sistemų kūrimo, kompiuterinio modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus moderniose autonominių sistemų ir robotikos, skaitmeninių signalų apdorojimo, daiktų interneto ir išmaniųjų įterptinių sistemų laboratorijose.

Dar viena svarbi studijų programos ypatybė – ji įgyvendinama kartu su socialiniais partneriais, žinomomis tarptautinėmis IT kompanijomis, kurių specialistai tiesiogiai dalyvauja dėstant moderniosios programų inžinerijos ir programų architektūros, debesų kompiuterijos ir kibernetinio saugumo dalykus. Programos įgyvendinimo stebėsena rodo, kad absolventai sėkmingai įsidarbina ir tęsia karjerą tarptautinėse programinės įrangos kūrimo kompanijose, kitose IT sektoriaus įmonėse, vyriausybinėse bei mokslinių tyrimų institucijose, švietimo ir sveikatos priežiūros organizacijose, finansų įstaigose, taip pat sukuria savo verslo įmones (startuolius) ir/arba tęsia studijas doktorantūroje.  

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys:

  • turintys inžinerijos mokslų, informatikos mokslų,  technologijų mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  • turintys kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnę kaip vienerių metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį,
  • baigę atitinkamas papildomąsias studijas,
  • baigę inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas, jei konkursinis balas ne mažesnis nei 8,5.


Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

 

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas