BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba

Rekreacijos ir turizmo vadyba

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211LX081

Įgyjama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Rekreacijos ir turizmo vadybos studijų programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, pasižyminčius ekspertinių žinių ir gebėjimų visuma rekreacijos ir turizmo srityje, kuri įgalintų profesionaliai ir kūrybiškai veikti sprendžiant teorines ir praktines rekreacijos ir turizmo srities problemas, diegti inovacijas savo profesinės veiklos srityse, tobulinti mokymosi įgūdžius, būtinus tęsti savarankiškas studijas.

Studijų programos absolventai - rekreacijos ir turizmo specialistai, dirbantys vadybinį ir organizacinį darbą kelionių agentūrose, apgyvendinimo, sanatorijose ir reabilitacijos bei kitose rekreacinėse įmonėse, turizmo informacijos centruose, sveikatingumo ir pramogų sferoje, nacionalinių ir regioninių parkų administracijose, valstybinėse valdymo institucijose ar asmeniniame versle. Rekreacijos ir turizmo vadybos studijų programa sudaro prielaidą patenkinti augantį rekreacijos ir turizmo organizacijų vadovų, lyderių, pasiruošusių komandiniam darbui tarpinstituciniuose tinkluose, inovacijų projektuose, sąveikoje su turizmo politikos formuotojais specialistų poreikį regionuose, taip pat užtikrinti nuoseklų šios srities mokslo vystymą ir mokslininkų rengimą, kuris realizuojamas per mokslinius tyrimus, mokslo renginius, publikacijas ir pan. Rekreacijos ir turizmo vadybos magistratūros studijos įgalina absolventus pasirinkti trečiosios pakopos studijas.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. papildomųjų studijų kaina – 600 Eur (kredito kaina – 30 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas