BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211NX050

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis

Studijų kalba
Lietuvių

Pastaba
2024 m. bus vykdomas priėmimas į Anglų ir kita užsienio (vokiečių k.) kalba ir verslo komunikacija.

Apie programą

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija programos tikslas – parengti tarpdisciplininį išsilavinimą turinčius specialistus, išmanančius dalykinę terminiją ir verslo diskursą anglų bei kita užsienio (vokiečių / prancūzų) kalba, turinčius sisteminių verslo užsienio kalbos ir verslo komunikacijos žinių, gebančius taikyti šias žinias ir šiuolaikinius mokslinio tyrimo metodus lingvistikos bei įvairiose tarptautinio verslo organizavimo ir valdymo srityse.

Programą baigę absolventai bus puikiai įvaldę verslo anglų ir vokiečių arba prancūzų kalbas bei įvairius verslo komunikacijos reiškinius. Jie galės dirbti Lietuvos ir bendrose su užsienio šalimis įmonėse, kurių veikla susijusi su tarptautinio verslo kūrimu, valdymu ir plėtra. Taip pat tokie specialistai yra reikalingi įvairių savivaldybių, ministerijų, kitų organizacijų tarptautinių ryšių skyriams. Klaipėdos uosto, transporto ir tarptautinių pervežimų sektoriaus verslo struktūrose šios studijų programos absolventai galės dirbti tose srityse, kur būtinos puikios lietuvių ir kelių užsienio kalbų kompetencijos bei fundamentinės žinios ir supratimas apie verslo komunikaciją.

Taip pat galės tęsti studijas filologijos bei kitų krypčių humanitarinių mokslų doktorantūroje.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir turintys anglų kalbos B2 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis (BEKM) arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą* bei turintys anglų kalbos B2 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis (BEKM).

* 2024–2025 s. m. papildomųjų studijų kaina – 608 Eur (kredito kaina – 38 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas

Tavo kitas žingsnis pažinti KU