BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai

Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211GX016

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros magistrantūros studijų tikslas - rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, pasižyminčius ekspertinių žinių ir gebėjimų visuma papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (PASP) srityje, kuri įgalintų profesionaliai ir kūrybiškai veikti sprendžiant teorines ir praktines problemas, diegti inovacijas savo profesinės veiklos srityse, tobulinti mokymosi įgūdžius, būtinus tęsti savarankiškas studijas. Ši studijų programa vykdoma tik Klaipėdos universitete. Absolventai gali dalyvauti mokymo programose, kurios suteiktų PASP specialisto licenciją.

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros magistrantūros studijos – tai vienintelė tokia studijų programa Lietuvoje. Absolventai gali dalyvauti mokymo programose, kurios suteiktų PASP specialisto licenciją. Studijuojant PASP mokymo programose bendrieji dalykai yra užskaitomi.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

reabilitacijos studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
 

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.
 

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas