BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai

Baltijos šalių istorija

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211NX051

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacija
Karybos istorija
Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Apie programą

Baltijos šalių istorijos programa gilina studentų supratimą apie skirtingas Baltijos regiono sampratas ir svarbiausius procesus, keitusius šio regiono visuomenes. Paskaitų metu daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos ir Baltijos jūros regiono probleminių istorijos klausimų moderniaisiais laikais (XVI–XX a.) analizei, ypač konfesionalizacijos ir nacionalizmo epochose regione vykusiems pokyčiams.

Dvejų metų studijos organizuojamas lanksčiai, atsižvelgiant į studentų poreikius ir galimybes. Ketvirtas semestras skiriamas vien baigiamajam darbui rašyti konsultuojantis su studijų vadovu.

Studijos vyksta Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute. Tai kelis dešimtmečius gyvuojantis, tarptautinių ekspertų ne vieną kartą aukštai įvertintas universiteto padalinys, pasižymintis siūloma mokslo ir studijų, studentams perteikiamų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų derme. Su studentais Institute dirba pripažinti mokslininkai, apie kurių indėlį į istorijos ir karybos istoriją plėtojimą nesunku rasti informacijos instituto svetainėje.

Baigusiesiems studijų programą suteikiamas Europos istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Įgytas žinias bei kompetencijas absolventai gali pritaikyti dirbdami ne tik su istorijos tyrimais susijusiose institucijose, bet ir gretutinėse veiklos sferose – paveldosaugos, archeologijos, archyvistikos, muziejininkystės, pedagogikos, komunikacijų, turizmo, kultūros vadybos, visuomenės saugumo ir krašto apsaugos srityse, nevyriausybinėse įstaigose ir pelno siekiančiose organizacijose, kuriose gali būti pritaikomi informacijos rinkimo, jos kritinio apdorojimo, interpretavimo ir išdėstymo, mokslo ir taikomųjų problemų sprendimo įgūdžiai, analitinis mąstymas, užsienio kalbų žinios.

Baigę studijas absolventai yra pasirengę savarankiškam mokslo tiriamajam darbui, todėl gali tęsti studijas III studijų pakopoje (doktorantūroje).

Apie specializaciją

Apie specializaciją

Įstojusieji į programą gali rinktis Karybos istorijos specializaciją. Šis profilis orientuotas į Lietuvos krašto apsaugos sistemos personalo kvalifikacijos kėlimą. Tai atitinka Lietuvos kariuomenės prioritetus, kurie akcentuoja karybos istorijos svarbą karių lavinimo procese.

Pasirinkusieji karybos istorijos dalykus praplės ir pagilins savo žinias karybos istorijos srityje. Karinėje profesinėje veikloje tai padės geriau suvokti ir analizuoti saugumo aplinką, bus tvirtas pagrindas planuojant karinę valstybės gynybą.

Pasirinkę visus galimus karybos istorijos dalykus ir atitinkamos temos baigiamąjį darbą, iš viso karybos istorijai studentai gali skirti iki 65 proc. studijų apimties.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m.  papildomųjų studijų kaina – 798 Eur (kredito kaina – 38 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas