BDAR
Privatumo politika
Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai

Jūrų transporto inžinerija

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6121EX068

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    63,93 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3836 Eur

Studijų tvarkaraštis
Dieninis
Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių
Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Specializacija
Laivų projektavimas ir statyba

Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Visam studijų laikotarpiui

Įstojusiems į Jūrų transporto inžinerijos bakalauro programą ir pasirinkę laivų projektavimo ir statybos specializaciją bei pasirašiusiems vardinių stipendijų sutartis su AB Vakarų laivų gamykla (VLG) kas mėnesį gaus 300 Eur stipendiją iki pat studijų pabaigos.

Tarptautinė investuotojų pripažinta studijų kokybė „Investor's spotlight“

Apie programą

Studijų programa ir specializacija

Pasirinkę Jūrų transporto inžinerijos studijas, jūs gebėsite taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus jūrų inžinerijoje, parinkti eksperimentinę ir gamybinę įrangą, vykdyti ir įgyvendinti technologinius projektus, adaptuoti IT metodus ir instrumentus skaitmenizuojant jūrinį sektorių, įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai. 

Specializacija „Laivų projektavimas ir statyba“

Turbūt kiekvienas esame su nuostaba apžiūrinėjęs kruizinius ar konteinerių laivus… Jei norėtumėte projektuoti tokius laivus patys, rinkitės Laivų projektavimo ir statybos specializaciją, kurią baigę, gebėsite kurti aplinkai draugiškų ir autonominių laivų koncepcijas, projektuosite, statysite ir modernizuosite laivus, mokėsite taikyti gamybos automatizavimo bei robotizavimo sprendimus laivų statybos ir remonto, vėjo jėgainių ir kitų metalo konstrukcijų įmonėse.

 

Rinktis verta

Studijų programa pažymėta kokybės ženklu

Jūrų transporto inžinerijos studijų programai suteiktas „Investors’ Spotlight“ („Darbdaviai rekomenduoja“) kokybės ženklas, kuriuo ženklinamos rinkos poreikius labiausiai atitinkančios inžinerinės krypties studijų programos. Tai reiškia, kad verslas ir užsienio investuotojai tiki, kad pas mus parengti jūrų inžinerijos bakalaurai yra būtent tokie, kokių jie ieško savo įmonėms.

Kartu su technologijomis ir inovacijomis

Tai unikali studijų programa, kurią baigę įgysite tiek jūrų transporto inžinerijos, tiek informacinių technologijų žinių. Pasaulyje vykstant ketvirtajai pramonės revoliucijai, IT žinios yra itin svarbios diegiant ir pritaikant inovacijas transporte, gamyboje ir valdyme. Šios studijos tau padės žengti koja kojon su naujausiomis technologijomis ir inovacijomis, nes programos partneriai noriai dalinasi savo patirtimi pristatydami naujoves paskaitų ir seminarų metu, organizuodami vizitus į savo įmones, o partnerystės profesoriai pristato naujausias pasaulio tendencijas.

Tarptautiškumo galimybės

Studijų metu galėsi pasinaudoti visomis ERASMUS+ programos galimybėmis ir savo teorines bei praktines žinias gilinti vykstant studijuoti į užsienio universitetą ar atlikti praktiką  užsienio įmonėje – turime net 200 ERASMUS+ akademinių partnerių! Klaipėdos universitetas yra Europos universiteto EU-CONEXUS narys, todėl galėsite rinktis virtualų mobilumą, t.y. nuotoliniu būdu studijuoti dalykus iš 9 užsienio universitetų studentų suformuotoje grupėje, įgyti ne tik dalyko žinių, bet ir tarpkultūrinių bei komunikacinių įgūdžių, naujų draugų.

Geriausiai studijuojantiems - vardinės stipendijos

Augantis uostas, daug stiprių ir savo veiklas plečiančių uosto ar su jo veiklomis susijusių įmonių, lemia didžiulį tik Klaipėdos universitete ruošiamų specialistų poreikį. Uosto ir pramonės įmonės, norėdamos paskatinti studentus puikiai mokytis, o po studijų tapti jų darbuotojais, geriausiai studijuojantiems studentams ne tik siūlo apmokamas praktikas, vasaros stažuotes, bet ir skiria vardines stipendijas!

Puiki, studijoms pritaikyta infrastruktūra

Po teorinių paskaitų būsimi inžinieriai praktikuojasi puikiai įrengtose ir tiek studijoms, tiek moksliniams tyrimams pritaikytose universiteto laboratorijose, kuriose tirsite medžiagų mechanines savybes, gaminsite laivų modelius ir juos išbandysite hidrolatake, matuosite vidaus degimo variklių emisijas..? Klaipėdos universitetas - vienintelis universitetas Lietuvoje, kuris turi savo LAIVYNĄ, todėl jums numatyti vizitai į burlaivį „Brabander“ ir mokslinių tyrimų laivą „Mintis“.

 

Alumnai kalba

Karjera

Ši studijų programa  atveria plačias įsidarbinimo bei karjeros galimybes absolventams laivybos techniniuose padaliniuose, kitų rūšių transporto bei pramonės įmonėse, kuriose diegiami energiją taupantys, taršą iš laivų mažinantys sprendimai. 

Specializaciją baigusieji laukiami laivų projektavimo kompanijose, laivų statybos ir remonto bei kitų metalo konstrukcijų gamybos įmonėse.

Šios studijų programos absolventai dirba inžinieriais, konstruktoriais, projektų vadovais, techninių padalinių vadovais. 

Visi absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje, vėliau – Transporto inžinerijos doktorantūroje ir rinktis akademinę karjerą mokslo tyrimų institutuose, universitetuose.

 

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas