BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai

Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211JX091

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1,5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas. Studijų programos tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos visuomenės geografijos specialistus, ugdyti kompetencijos tirti Lietuvos visuomenės ir ūkio plėtros problemas, taikyti darnumo principus erdvinių problemų sprendimuose Baltijos jūros regiono ir ES valstybėse. Išmokti taikyti GIS technologijas socialinių procesų tyrimuose ruošiant visuomenės geografijos ir GIS specialistus darbo rinkai. Magistrantai gilinasi į ES regioninę politiką, tiria naujausias pasaulio ekonomikos ir ūkio globalizacijos, jūrų ūkio, rekreacijos ir turizmo, urbanizacijos ir miestų plėtros tendencijas, jų poveikį valstybėms ir regionams, mokosi atlikti strateginį planavimą. Visuomenės procesus analizuoja taikant erdvinės statistikos, GIS metodus, visuomenės procesų kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodus. Kuria geoinformacinių duomenų bazes, atlieka erdvinių duomenų analizę,  sudaro tematinių žemėlapių rinkinius, išmoksta dirbti su GIS programomis ir jas taikyti praktikoje. Įgyja gebėjimus ruošti regioninės plėtros projektų paraiškas.

Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose, regioninės plėtros agentūrose, nacionaliniuose parkuose, užimtumo tarnybose, aplinkosaugoje, socialinės rūpybos skyriuose, aplinkosaugoje, kelionių agentūrose, logistikoje, regioninės plėtros ekspertais, projektų vadovais, strateginio planavimo, darnumo, GIS specialistais. Gali tęsti studijas doktorantūroje.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. studijų kaina papildomųjų studijų kaina – 540 Eur (kredito kaina – 30 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.
1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą mokykloje ir / ar mokyklos arba savivaldybės rekomendaciją.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas