BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba

Rinkodara

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211LX082

Įgyjama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Nuotolinis

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Rinkodara yra viena dinamiškiausių ir įtraukiausių veiklos sričių, kurioje puikiai dera šiuolaikinio mokslo įžvalgos ir jų praktinio pritaikomumo galimybės. Rinkodaros magistrantūros studijų programa skirta siekiantiems pokyčių įprastinėse kasdieninėse veiklose ar įkvėpimo naujų idėjų įgyvendinimui. Rinkodaros problemų nustatymas ir formulavimas, rinkodaros problemų sprendimui tinkamų tyrimo objektų ir metodikų parinkimas, siekiant užtikrinti argumentuotų rinkodaros sprendimų priėmimą, įsitraukimas į mokslinius tyrimus ir intelektinio produkto kūrimas, remiantis rinkodaros vadybos literatūros analize – tai tik dalis veiklų, numatytų studijų procese. Studentai studijų metu įgyja naujų produktų kūrimo, jų politikos bei strategijos formavimo žinių, geba šiomis žiniomis naudotis praktinėje veikloje bei susieja įmonės (organizacijos) tikslus su rinkodaros tikslais, moka suformuoti efektyvų rinkodaros kompleksą bei atlikti rinkų stebėseną, reaguojant į jų dinamiką ir pozityvią verslo organizacijų patirtį, geba integruoti šiuolaikinių vartojimo teorijų, tarptautinės rinkodaros, paslaugų rinkodaros, neurorinkodaros žinias, sprendžiant rinkodaros vadybos problemas bei plėtojant veiklą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Rinkodaros magistrantūros studijų programoje sistemiškai apjungiami rinkodaros galimybių studijų, rinkodaros strategijų vystymo, rinkodaros sprendimų priėmimo, rinkodaros programų sudarymo gebėjimai. Studijos Rinkodaros magistrantūroje gali būti puiki galimybė pažvelgti į Jūsų veiklos perspektyvą kitu kampu.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. papildomųjų studijų kaina – 720 Eur (kredito kaina – 30 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas