BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai

Laivybos ir uostų inžinerija

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211EX066

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

 • Kredito kaina 
  87,77 Eur
 • Metinė studijų kaina 
  5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis
Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių
Dalis studijų gali būti dėstoma anglų kalba.

Specializacijos

 • Jūrų uostų valdymas
 • Tvari  jūrų energetikos inžinerija
 • Laivų projektavimas ir statyba

Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Apie programą

Studijuojantiems magistrantūroje Laivybos ir uostų inžinerija suteikiamos kompleksinės teorinės ir praktinės žinios apie tvarią uostų plėtrą, jūrų transporto dekarbonizaciją ir modernių laivų kūrimą pagal  naujausius tarptautinius reikalavimus.

Specializacija Jūrų uostų valdymas - skirta rengti  aukštos kvalifikacijos jūrų uostų (transporto) inžinerijos specialistus ir tyrėjus intelektinei bei kūrybinei veiklai, susijusiai su tvariąja laivybos ir uostų plėtra, moderniomis transportavimo technologijomis, kompleksiniu technologinių, socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių veiksnių vertinimu. 

Specializacija Tvari jūrų energetikos inžinerija skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos transporto energetikos specialistus, gebančius kurti ir diegti transporto taršą mažinančias energetinio efektyvumo ir alternatyvaus ar atsinaujinančio jūrinio kuro technologijas, optimizuoti procesus techniniu, aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriais. 

Specializacija Laivų projektavimas ir statyba skirta parengti inžinerijos magistrus, suvokiančius laivybos, uostų ir bendrą jūrų pramonės potencialą, gebančius taikyti tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus ir novatoriškus metodus laivų ir kitų plaukiojančių techninių objektų bei konstrukcijų projektavimui, tyrinėjimui, tobulinimui techniniu, aplinkosauginiu ekonominiu požiūriais. 

Įgiję inžinerijos mokslų magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose jūrų pramonės įmonėse (uostų administracijose, krovos kompanijose, laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo įmonėse, laivų projektavimo kompanijose, laivų statybos ir remonto, atviros jūros metalinių konstrukcijų gamybos, klasifikacinėse bendrovėse ir pan.) konstruktoriais – projektuotojais, projektų vadovais, techniniais konsultantais, pramonės įmonių padalinių vadovais, tyrėjais ir dėstytojais universitetuose ir mokslinių tyrimų institucijose. Inžinerijos mokslų magistrai gali tęsti studijas Transporto inžinerijos ar kitoje doktorantūroje. 

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys:

 • turintys inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, informatikos mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
 • turintys kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnę kaip vienerių metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį,
 • baigę atitinkamas papildomąsias studijas,
 • baigę inžinerijos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas, jei konkursinis balas ne mažesnis nei 8,5,
 • baigę verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas ir turintys ir ne trumpesnę kaip vienerių metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį, jei konkursinis balas ne mažesnis nei 8,5.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas