BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Ugdymo mokslai

Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211MX038

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras

Studijų trukmė
Ištęstinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3950 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika. Modernioje šiuolaikinėje visuomenėje  susiduriame  su įvairaus amžiaus žmonių pasyvios gyvensenos problema, kas yra daugelio ligų priežastis.

 

Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogikos programos tikslas yra rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius sistemiškai mąstant integruoti inovatyvias tarpdisciplinines žinias ir jas kūrybiškai diegti fizinio aktyvumo  ir sporto praktikoje kuriant visuomenės gerovę. Programą įgyvendina aukštos kvalifikacijos profesoriai – žymiausi Lietuvos bei užsienio fizinio aktyvumo ir sporto srities mokslininkai.

Asmenys, baigę Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogikos studijų programą ir įgiję Pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti mokslo tiriamąjį ar su fizinio aktyvumo ir sporto pedagogikos sritimi susijusį  darbą įvairiose valstybinėse bei privačiose švietimo ir sporto įstaigose, organizacijose bei įmonėse; siekti karjeros panaudojant profesines ir bendrąsias kompetencijas. Jūsų darbas, pagrįstas naujausiomis dalyko srities žiniomis ir sisteminiu bei strateginiu mąstymu, yra svarbus sprendžiant sėslaus elgesio, fizinio neveiklumo ir nutukimo epidemijos problemas.

Baigusieji Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogikos studijų programą, studijas gali tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. studijų kaina papildomųjų studijų kaina – 798 Eur (kredito kaina – 38 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas