BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai

Nacionalinis saugumas

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211JX087

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1,5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis
Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Nacionalinis saugumas. Naujos visuomenės demokratinės santvaros palaikymo ir gilinimo uždavinių hierarchijoje į pirmą planą iškyla anksčiau tradiciškai traktuota kaip sudėtinis užsienio politikos segmentas nacionalinio saugumo tematika. Atviros visuomenės vystymasis pakeičia susiklosčiusias išorės – vidaus politikos proporcijas, provokuodamas vidaus nacionalinių interesų realizavimo galimybes plačiuose tarptautinio, regioninio bei globalinio saugumo institucijų, aljansų, sutarčių bei organizacijų formatuose.

Šiuolaikinio nacionalinio, tarptautinio ir globalinio saugumo nepaliaujamai įvairuojanti aplinka  reikalauja kompleksinio profilio specialistų, gebančių lanksčiai atliepti prieštaringiems ir skirtingas pozicijas atstovaujantiems modernių tarptautinių santykių dalyviams. Todėl šiuolaikiniams saugumo politikos magistrantams būtini gebėjimai:

 - profesionaliai kvalifikuoti antagonistines ir konfliktogenines saugumo grėsmes, jų šaltinius, kryptingumą bei poveikio/atsako adekvatumą;

- įvertinti nacionalinio saugumo optimumą stabilioje ir kintančioje tarptautinėje aplinkoje;

- pamatuotai apibūdinti valstybės ir visuomenės galių  proporcingumą saugumo politikos reikmėms;

- strategiškai subalansuoti tautos nacionalinius interesus ir valstybės įsipareigojimus tarptautinei bendrijai bei saugumo institucijoms.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. studijų kaina papildomųjų studijų kaina – 720 Eur (kredito kaina – 30 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas