BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai

Visuomenės sveikatos ugdymas

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211GX019

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Visuomenės sveikatos ugdymo studijų programos tikslas – parengti specialistus, gebančius organizuoti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijas bei veiklas ir organizuoti bei vykdyti neformalaus vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas ir veiklas, grįstas mokslo įrodymais grįsta praktika, integruojančia edukologijos mokslo pagrindus.

Visuomenės sveikatos studijų krypties studijų programų absolventai gali dirbti savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, visuomenės sveikatos centruose, apskrities ar savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, ligonių kasose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo įstaigose, pramonės įmonėse visuomenės sveikatos specialistais, visuomenės sveikatos analizės specialistais, sveikatos edukologais, higienistais, sveikatos statistikais, vadybininkais, nevyriausybinėse organizacijose, užsiimančiose sveikatinimo veikla.

 

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

sveikatos mokslų, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas