BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba

Regionų valdymas

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211LX080

Įgyjama kvalifikacija
Viešojo administravimo magistras

Studijų trukmė
Ištęstinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3288 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites. Dalis studijų dalykų gali vykti pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Regionų valdymas. Šios magistro studijos yra daugiau nei tradicinė viešojo administravimo programa. Programa sujungia geriausių viešojo sektoriaus organizacijų patirtį (pvz. NASA) su globalios aplinkos iššūkiais. Taikant tarpdisciplininę prieigą studijų metu nagrinėjamos temos apie regionų plėtrą, strateginį valdymą, organizacijų tinklaveiką, darnos plėtros tikslus, dalyvaujamąją valdyseną ir biudžetą, miestų diplomatiją, programų valdymą ir vertinimą. Studentai įgyja žinių / įrankių valdyti besikeičiančioje aplinkoje.

Didelis būrys regionų valdymo magistrantūros programos absolventų dirba vadybinį ir administracinį darbą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose (ministerijose, departamentuose, savivaldybių administracijose, mokesčių administravimo, muitinėje, teisėsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo įstaigose), privačiose ir pelno nesiekiančiose organizacijose.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas