BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai

Baltų kalbos ir kultūros

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211NX053

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Baltų kalbos ir kultūros – tai tarpdalykinė programa, kurios pamatą sudaro baltų kalbų – latvių, prūsų bei lietuvių kalbos raidos – studijos, o kitus dalykus galima pasirinkti pagal interesus: literatūrologiją, etnologiją, mitologiją ar gilesnes kalbotyros studijas. Susikurk savąsias humanitarines studijas!

Studijos Tau atvers kelius studijuoti toliau, pasirinktos krypties doktorantūroje, arba dirbti įvairiausiose veiklos pasaulio srityse, kur reikia baltų kalbų, literatūrų ir kultūrų išmanymo, kūrybiškumo, gebėjimo sklandžiai komunikuoti, generuoti idėjas, vertinti baltiškąjį paveldą ir jo santykį su pasaulio kultūra. Tu būsi laukiamas švietimo, kultūros, žiniasklaidos ar bet kurioje kitoje įstaigoje kaip įvairiausių veiklų organizatorius, kultūrinių projektų kūrėjas, kvalifikuotas kalbos ir kultūros politikos formuotojas.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. papildomųjų studijų kaina – 874 Eur (kredito kaina – 38 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas