BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba

Sveikatos priežiūros vadyba

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211LX087

Įgyjama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    73,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4384 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Sveikatos priežiūros vadybos studijų programos tikslas - ugdyti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, gebančius valdyti sveikatos priežiūros organizacijų bei jų padalinių veiklą, naudoti modernias informacines technologijas, taikyti darbuotojų motyvavimo metodus ir priemones, analizuoti sveikatos priežiūros organizacijų veiklos ekonominius rodiklius, formuoti sveikatos politiką ir sveikatos priežiūros sistemos ir organizacijų strateginius tikslus, demonstruojant lyderystę ir komunikacinius gebėjimus.

Sveikatos priežiūros vadybos specialistai gali dirbti vadybininkais ir administratoriais (visų grandžių vadovais ir administracinį darbą dirbančiais asmenimis), mokslo darbuotojais: savivaldybių sveikatos skyriuose, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo ir mokslo įstaigose, valstybinėse ligonių kasose, nevyriausybinėse organizacijose, privačiuose sveikatos fonduose, Sveikatos apsaugos ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. Studijų programos absolventai dirba sveikatos priežiūros įstaigų slaugos administratoriais, padalinių vadovais, visuomenės sveikatos biurų vadovais, pavaduotojais, padalinių vedėjais, sveikatos programų ir projektų vadybininkais ar koordinatoriais.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

sveikatos mokslų, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas